REOMED ZOPTYMALIZOWANE ZASILANIE OCHRONA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I PACJENTÓW MADE IN GERMANY ZWIĘKSZANIE SPRZEDAŻY I ŚWIATOWEJ WSPÓŁPRACY

›› JAKOŚĆ MADE IN GERMANY

REOMED ugruntował swoją pozycję jako marka w technologii medycznej. Niezawodność i dotrzymywanie terminów dostaw przyczynia się do popularności i rozpoznawalności marki, podobnie jak wiedza związana z marką REOMED oznaczająca że używane są tylko najlepsze i najbezpieczniejsze komponenty. Wysoka jakość produktów, a także długi cykl życia oraz szerokie portfolio usług serwisowych sprawiają, że REO jest jednym z najpopularniejszych producentów w tej dziedzinie na świecie.

›› PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ – REOMED INNOWACYJNA PRZYSZŁOŚĆ

„Aby sprostać tej wizji przyszłości, niezbędny jest ciągły rozwój i udoskonalanie. To są podstawowe elementy naszego sukcesu. Naturą rzeczy jest to że nieustannie myślimy o udoskonalaniu naszych transformatorów. Zawsze wtedy mamy na myśli użytkowników, czyli naszych klientów. Ich życzenia i wymagania są naszym priorytetem i motywacją. „Wolfgang Senninger

Wolfgang Senninger

Wolfgang Senninger

Kierownik Zakładu Medycznego i Przekładników Prądowych REO

›› BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

W przypadku projektów w obszarze wysokich wymagań bezpieczeństwa takim jak technologia medyczna gdzie jakakolwiek wada produkcyjna może zagrozić życiu pacjenta, zapewnienie najwyższych środków bezpieczeństwa jest ważniejsze niż wdrożenie nowej funkcją produktu. Nasza produkcja podlega surowym normom oraz zasadom certyfikacji i jest to kluczowy aspekt naszej działalności. Wiele elementów bezpieczeństwa opiera się na ustawie o wyrobach medycznych (MPG), której wartości graniczne są najskuteczniej osiągane przez nasz transformator toroidalny REOMED. Świadczą o tym aprobaty IEC 60601-1 i IEC 60601-1-2 wydane przez TÜV. Naszą jakość jest potwierdzana poprzez regularne kontrole zakładów produkcyjnych.

›› PRĄD UPŁYWU I ZASTOSOWANIE REOMED

Istotnym parametrem pracy urządzeń medycznych jest prąd upływu. Prąd ten nieprawidłowo przepływa przez przewód ochronny i zgodnie z prawem nie może przekraczać 500 µA (w Stanach Zjednoczonych limit wynosi 300 µA ). W technice medycznej każde używane urządzenie (komputer, ekran, laser czy skaner) tworzy prąd upływu. Często, przy często dużej liczbie urządzeń medycznych w pomieszczeniu limit jest bardzo szybko osiągany i przekraczany. Niezbędne środki zaradcze to transformator separacyjny do zasilania urządzeń medycznych, taki jak REOMED.
Transformatory separacyjne REOMED są często spotykany na wózkach medycznych. Na wózkach tych znajdują się liczne urządzenia medyczne, które muszą być w pełni mobilne i powszechnie stosowane w szpitalach, medycznych ośrodkach badawczych czy salach operacyjnych. Transformator separacyjny REOMED zapewnia zasilanie dla każdego podłączonego do niego urządzenia.

›› RÓŻNE NAPIĘCIA ZASILANIA TO NIE PROBLEM

Oprócz zadania polegającego na utrzymywaniu niskiego prądu upływu, transformator separacyjny ma również funkcję dostosowywania różnych napięć w sieciach na całym świecie. Od 100 VAC w Japonii, 115 VAC w Stanach Zjednoczonych do 230 VAC w Europie i 240 VAC w Australii – na całym świecie standardem są różne napięcia. REOMED umożliwia stosowanie istniejących urządzeń o innym napięciu wejściowym niż dostarczane przez krajową sieć elektroenergetyczną.

›› REOMED W PRAKTYCE MEDYCZNEJ

Oprócz najważniejszego zadania polegającego na utrzymywaniu prądu upływu w ograniczonych granicach, transformator separacyjny ma również funkcję dostosowywania różnych napięć w sieciach na całym świecie. Od 100 V w Japonii lub 115 V w Stanach Zjednoczonych do 230 V w Europie i 240 V w Australii – na całym świecie występują różne napięcia sieci. REOMED umożliwia stosowanie istniejących urządzeń o innym napięciu wejściowym niż dostępne w lokalnej sieci energetycznej.
Większość transformatorów REOMED jest używanych w endoskopii, pulmunoskopii, z respiratorami i inkubatorami. Zapotrzebowanie na produkcję respiratorów i inkubatorów ostatnio gwałtownie wzrosło podczas pandemii Covid-19. Nie tylko nasi pracownicy w Pfarrkirchen, ale cała rodzina REO jest dumna z tego, że nasze produkty są częścią globalnego łańcucha dostaw i że możemy codziennie pomagać w walce z pandemią.
Zaufanie do marki REOMED zależy nie tylko od jakości czy wysokiego stopnia dopasowania. Jest to wyjątkowy w skali światowej pakiet całościowy, który klient otrzymuje od REO. Obejmuje to przygotowanie techniczne, stworzenie dokumentacji, a także przeprowadzenie wszystkich wymaganych certyfikatów dla finalnego produktu.

›› ZWIĘKSZANIE SPRZEDAŻY I ŚWIATOWA WSPÓŁPRACA

Wyroby REOMED mają ogromne znaczenie w REO. Z roku na rok rośnie sprzedaż i osiągane są wyznaczone cele. W związku z pandemią Covid-19 spodziewany jest w tym roku wzrost sprzedaży o ponad 25%. To imponujące, że globalne firmy z Azji, Japonii, Korei Południowej, Filipin czy Stanów Zjednoczonych czy Kanady współpracują z firmą rodzinną REO. Jednak pomimo tego coraz bardziej globalnego biznesu REO nie przeniesie produkcji za granicę i będzie nadal oferować zaawansowane technologicznie produkty „Made in Germany”.